Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom

Versenyszabályzat

A versenyre nevezhet minden 14. életévét betöltött személy. A 18 év alatti személyek esetében a részvétel szülő, vagy gondviselő írásos engedélyével történhet. A nem magyar állampolgárságú versenyzők pontszámait a hivatalos magyar bajnokság pontversenyébe nem számítjuk bele, tehát a bajnokság végeredményét tekintve csak magyar állampolgárságú személyek szerepelhetnek a tabellán.
Pilótáknak kötelező DRH Sport tagsággal kell rendelkezniük, amelynek megszerzéséhez egy “minimálvizsgát” kell tenniük. A “minimálvizsga” azon versenyzők számára nem kötelező, akik a 2016-osversenysorozatban utolsó három futamából kettőn részt vettek. A minimálvizsga nem más, mint egy egyszerű versenypálya teljesítése szintidőn belül.
A DRH Sport tagsági ára 30.000Ft/év, ami a versenyzéshez szükséges biztosítást és a nevezési díjakat is fedezi. Az összeget a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület bankszámlaszámára kell átutalni a pilóta nevének megjelölésével: 10918001-00000090-43060000
Tagsági kártyából egy évben maximum 50 darabot állítunk ki, amelyek kiadása a jelentkezések és az éves tagsági díjak befizetésének sorrendjében történik.
Egy versenyen maximum 50 versenyző indulhat. A versenyekre igényelhető szabadkártya, amelyeket a verseny előtt 2 héttel, a még az éves tagsággal rendelkező, de az adott versenyre nem nevezett pilóták számának függvényében tudunk kiállítani. Az egy versenyre szóló szabadkártya ára 15.000 Ft.
A versenyen a pilótának kipihent, józan állapotban kell megjelennie, sem alkohol, sem más tudatmódosító szer hatása alatt nem állhat. A verseny alkalmával a szervezők és a hatóságokis alkoholtesztnek vethetik alá a pilótákat.
A pilótának az aktuális verseny előtt az adott eseményre regisztrálnia kell a www.droneracinghungary.com oldalon.
A pilótának a verseny előtti személyes regisztráció alkalmával igazolnia kell személyazonosságát. (Személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel)
Minden pilótának részt kell venni minden adott rendezvény előtt egy biztonsági eligazításonés alá kell írnia a személyes felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot.
18 éven aluli pilóták csak írásos szülői engedély birtokában versenyezhetnek (letölthető a www.droneracinghungary.com oldalról)
Minden pilótának használnia kell az fpv felszerelését a reptetés során, ami lehet videoszemüveg, földi állomás vagy monitor. A szabad szemes reptetés nem engedélyezett.
A pilóták a gépeiket csak a versenyzésre kijelölt pályán szabad reptetni, minden más, a verseny közelében található helyszínen tilos.
A pilóták a gépeiket csak akkor helyezhetik áram alá, ha erre a verseny szervezői engedélytadnak. A gépek áram alá helyezése csak a reptetés alkalmával, illetve a szervizponton történhet.
A javítási munkálatokat a pilóták csak az arra kijelölt helyen végezhetik, a szervezők által delegált ellenőr jelenlétében.
Minden balesetveszélyesnek látszó tevékenység, vagy magatartás (pl. túl magasan repülés) azonnali kizárást von maga után.
Minden pilótának kötelessége a verseny rendezője által delegált személyek utasításait maradéktalanul végrehajtani.
Tilos addig reptetni, amíg a pályán emberek tartózkodnak. A felszállást ilyenkor még a versenybírók beleegyezése mellett sem szabad megkezdeni.
Abban az esetben, ha verseny vagy gyakorlás közben a pályán emberek tartózkodnának, a reptetést azonnal be kell fejezni, a lehető legbiztonságosabb módon, a leggyorsabban leszállni és a motorokat lekapcsolni és az esetet jelezni a verseny rendezőinek.
Minden esetben, ha a pilóta légijárműve verseny vagy gyakorlás közben lezuhan, a pilóta a gépét köteles azonnal lekapcsolni (disarm) és a helyén maradni, amíg a technikai személyzeta gépét a pályáról le nem hozza, vagy a versenybíró engedélyt nem ad rá, hogy a pilóta érte menjen.
A versenyen résztvevők nyilatkozatukkal vállalják, hogy van gyakorlatuk és jártasak pilótanélküli légijárművel végrehajtandó egyedi tevékenységre.
A versenysorozat során (úgy a versenyen magán, mint a versenyt követően, akárszemélyesen, akár elektronikus, vagy egyéb írásos módon) a versenyző társakkal, nézőkkel,vagy akár a rendezőkkel szemben tanúsított sportszerűtlen magatartás, káromkodás, vulgáris kifejezések használata a versenyből való kizárást vonja maga után.

Technikai feltételek

A versenyben résztvevő gépek tulajdonságai:
Minimum 3, maximum 6 motor
Minimum 180mm motor-motor távolság
Maximum 330mm motor-motor távolság
Maximum légcsavarméret: 6"
Akkumulátorok esetében cellaszám maximum 4, cellánként maximum 4,2V ra feltöltve
Minden versenyző köteles RGB LED panelt vagy szallagot használni a gépén (a váz hátsóoldalán), hogy azok megkülönböztetőek lehessenek a nézők számára, a szín beállítása pedigkönnyedén, akár futamonként is elvégezhető legyen.
A gépek kameraképén fel kell tünteni az adott versenyző nicknevét, ez lehet pl. a kamerasaját OSDje ( pl HS1177 ), de külső OSD használata is engedélyezett.
A versenyen az irányításra használt megengedett rádiófrekvencia tartomány: 2.4Ghz
A versenyen csak ImmersionRC Tramp típusú videóadó használható, a beállító lapkát olymódon kell elhelyezni, hogy az hozzáférhető legyen, a rendező számára csatorna és adóteljesítmény beállítása céljából.
A versenyen az időt a szervező által biztosított mérő rendszer segítségével mérjük, ez VTX alapú időmérést tesz lehetővé, így tehát transzponder nem kerül felszerelésre.
A verseny előtti gépátvétel alkalmával ellenőrizzük a felszerelt videóadó helyes működését
Amennyiben a versenyző saját képi megjelenítője nem működik megfelelően és azt a verseny megkezdéséig nem tudja működésre bírni, (kb 2-3 perc) úgy a versenyző aszervezők által biztosított FPV szemüveget kell használja (FatShark Dominator v3)
A versenyen csak olyan multikopterrel vehet részt a pilóta, amelynél jelvesztés esetén a failsafe a motorokat azonnal leállítja. Ezt a beállítást minden versenyzőnek verseny előtt bekell mutatnia a rendező által delegált személynek.
Minden versenyen résztvevő gépet úgy kell beállítani, hogy az élesítés, a távirányító egykapcsolójának adott helyzetbe való kapcsolásakor, vagy egy meghatározott mozdulatsor következtében történjen.
Minden pilóta, kérésre köteles bemutatni a gépét a verseny szervezője által delegált személynek, technikai átvizsgálás céljából.

A verseny

A pilótáknak egyes versenyeken a hálózati áram csatlakozása biztosított, de csak intelligens LiPO ballansz töltő használata engedélyezett.
A versenysorozat gyorsasági ügyességi versenyekből áll, a pályák kapukból, zászlókból és különböző egyéb akadályokból körpályák.
A versenyen akadály kihagyása nem lehetséges. A kapu vagy zászló kihagyása esetén azadott kör érvénytelen.
A pilótának a saját futama előtt 5 perccel meg kell jelenni a versenyközpontnál alkoholtesztre, utána ott kell várakoznia a verseny megkezdéséig
Aki adott időben nincs jelen, az az adott verseny vagy gyakorlási lehetőségét elveszti
A pilótáknak a versenyen minden felszállás előtt ellenőrizni kell a felszerelést, amennyiben mindent rendben találnak, a kezüket feltéve jelezni kell, hogy a reptetésre készen állnak.
A versenyeken minden pilóta számára ugyanannyi alkalommal biztosítunk lehetőséget gyakorlásra.
Egy gyakorlás alkalmával egy felszállásra van lehetőség, amennyiben a pilóta gépe a gyakorlás közben lezuhan, nem szállhat fel újra még abban az esetben sem, ha erre a gépműszaki állapota látszólag lehetőséget biztosítana.
Amennyiben a versenyző gép lezuhan verseny vagy gyakorlás közben, az eseményt mindkét kezének feltételével (10 másodperc) jelzi, majd a szemüveget levéve a helyén marad és megvárja amíg az adott futam/gyakorlás a többi versenyző számára is véget ér. A pilóta a székét csak az adott futam leintése után hagyhatja el.
A pilótáknak minden versenyen, az adott futamra vonatkozóan, előre meghatározott számú kört kell teljesíteni.
A versenyt az időmérőrendszer "3,2,1, Start!" visszaszámlálással indítja.
A versenyeken az elsőtől a hatodik helyig kapnak pontot a pilóták:
1. helyezett 10 pont
2. helyezett 8 pont
3. helyezett 6 pont
4. helyezett 4 pont
5. helyezett 2 pont
6. helyezett 1 pont
Döntetlen esetén az utolsó versenyen a döntetlent elért pilóták között döntő futamot rendezünk. Amennyiben a döntő futamon valamelyik pilóta nem jelenik meg, úgy automatikusan a jelenlévő, döntetlent elért pilóták között dől el a bajnokság első helyezése.
Minden versenyzőnek a fair play szabályainak megfelelően kell viselkednie, versenyeznie.
Minden verseny előtt versenybizottságot állítunk fel, amely 3 főből áll, ezekből 1 főt a versenyzők közül kérnek fel a rendezők minden alkalommal. A versenybizottság hivatott avitás ügyek és óvások elbírálásában.
Amennyiben egy versenyző óvást szeretne benyújtani, azt a versenynapon köteles írásban,egy formanyomtatvány kitöltésével jelezni a szervezők felé. A verseny végétől számított 1 órán belül szükséges benyújtani az óvást, ezután óvást elfogadni nem áll módunkban. Az óvás díja 2000 forint óvásonként, amely indokolt, vagyis a versenybizottság által jóváhagyottóvás esetén visszajár.
A gyakorlás/verseny végeztével a hálón belül bólyákból kialakított landolási zónában kell leszállni a géppel, ami kívül esik a pálya nyomvonalán és biztonságos távolságban van a racecontrolltól és a nézőktől is.
A verseny lebonyolítása az alábbiak szerint történik:
A versenyhétvége két napból áll,
A versenyhétvége első napja gyakorlás, ahol a rendelkezésre álló időablakon belül (helyszínenként kerül meghatározásra, de minimum 3 óra) a kezdésre megjelentpilótákat 4 fős csoportokra osztva, folyamatosan, 10 perces etapokra osztvabiztosítunk gyakorlási lehetőséget. Mindenki csak a besorolása szerinti csoporttal repülhet,
A verseny napjának délelőttjén a megjelent versenyzőket 4 fős csoportokra osztva időmérő futamokat rendezünk. Minden csoportnak minimum két lehetősége van a repülésre, mindenkitől a legjobb köridőt regisztráljuk.
Az időmérő futamokból maximum 32 versenyző jut tovább és szerez rajthoz állási jogot aversenyen,
A 32 versenyzőből a versenyirányítás 8 darab 4 fős csoportot állít össze, akként, hogy az időmérős kvalifikációs eredmények szerinti legjobb pilóta az 1. csoportban kerül, a második legjobb a 2-es csoportba és így tovább. A 9. legjobb pilóta ismét az 1. csoportban kerül, majd a 10. legjobb a 2-es csoportba. A 17. időt futó pilóta ismét az 1. csoportban kerül és így tovább. Amennyiben kevesebb, mint 32 induló van, úgy az egyes csoportokban csökkentjük a létszámot akként, hogy 31 induló esetén az 1-es csoport 3 fős lesz, 30 induló esetén az 1-es és 2-es csoport lesz három fős és így tovább. Amennyiben 24, vagy annál kevesebb versenyző indul a futamon, úgy 3 fős csoportok képezik a kiindulási alapot és a 24 alatti létszám ez előzőekhez hasonlóan először az 1-es, majd a 2-es, utána a 3-as csoport létszámát csökkenti. 16, vagy az alatti induló esetén az egyenes kieséses szakaszt 4 csoporttal kezdjük meg.
Minden csoport a versenyen egy felszállási lehetőséget kap, az adott futamból pedig az a két versenyző jut tovább, aki a 3 körös pályát a leggyorsabban teljesítette, vagy ütközés esetén messzebb jutott
Miután mind a 8 csoport versenye lezajlott a továbbjutó versenyzőket ismét 4 fős csoportokba rendezi a versenyirányítás akként, hogy az 1-es, 3-as, 5-ös és 7-es csoport győztesei alkotnak egy új 1-es csoportot, a 2-es, 4-es, 6-os és 8-as csoport győztesei egy új 2-es csoportot, az 1-es, 3-as, 5-ös és 7-es csoport 2. helyezettjei egy új 3-as csoportot, majd a 2-es, 4-es, 6-os és 8-as csoport 2. helyezettjei egy új 4-es csoportot. Miután mind a 4 csoport versenye lezajlott a továbbjutó versenyzőket ismét 4 fős csoportokba rendezi a versenyirányítás akként, hogy minden csoport első helyezettje alkot egy új 1-es csoportot és minden csoport második helyezettje egy új 2-es csoportot. A döntőbe a két futam két-két leggyorsabb versenyzője jut tovább.
Az utolsó 4 versenyző között zajlik a záró futam, amelynek a végeredményét a célkapun három teljes verseny kör megtételét követő áthaladási sorrend dönti el. Az 5. és 6.hely az utolsó előtti csoport futamok időeredménye alapján dől el aszerint, hogy a fennmaradó négy fő versenyzőből ki teljesítette leggyorsabban a 3 teljes kört, vagy - ütközés esetén - tesz meg nagyobb távot.
A versenyen ütközés esetén csak abban az esetben van lehetőség ismételt rajt megtartására, ha az ütközésre az első körben, az adott versenyre egyedileg meghatározott sorszámú kaput vagy zászlót megelőzően kerül sor. Aki az ütközésben nem vesz részt, vagy ugyan részt vesz, de továbbrepül, nem indulhat a pótfutamon. A futamon bármilyen egyéb ütközés miatt bekövetkező kiesés versenybalesetnek minősül és nem keletkeztet pótfutamon való indulási jogot. Ez alól kivétel az az esetet, amikor a videókép alapján egyértelműen látszik, hogy az ütközés szándékos. Ebben az esetben a vétlen pilóta kap pótfutam jogosultságot, a baleset okozóját pedig a versenybíróság kizárja.
A versenyen a szervezők által biztosított vevőn keresztüli videójel kihagyásából, vagy nagyon gyenge minőségéből adódó hiba esetén bekövetkező kiesést a pilóta köteles a futamot követően azonnal jelezni a versenybíróságnak. A versenybíróság részéről a vezető pilóta, a műszaki igazgató és két – a versenyzők közül kiválasztott – pilóta a futamról készült videóképet visszanézi és dönt arról, hogy a videókép minősége valóban olyan gyenge volt-e, hogy az akadályozta a repülést. Ilyen esetben a pilóta pótfutam jogosultságot szerez. Amennyiben a pilóta saját vevőjét használja repülés közben, úgy videókép miatti óvásra a pilótának nincs lehetősége.
A pótfutamok lebonyolítására minden esetben az adott csoportköröket követően kerül sor. A pótfutamokban a versenyzők beosztását a versenyigazgatóság egyedileg határozza meg.

Egyéb Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a (a továbbiakban: Rendezvény) szervezője, a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület., mint adatkezelő, a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készít. Jelen Rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint tömegrendezvénynek számít.
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A kép- és hangfelvételt a Rendezvény szervezője (a továbbiakban: Szervező) a Rendezvény népszerűsítése érdekében kívánja felhasználni.

Személyes adataik kezeléséről a Résztvevők tájékoztatást kérhetnek az alábbi elérhetőségen:
info@droneracinghungary.com.

Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Résztvevőnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,jogalapjáról, időtartamáról. Ugyanezen az elérhetőségen kezdeményezheti személyes adatainak törlését is. A Résztvevő a Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül –előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének,megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő kép és- hangfelvétel készítése útján azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg.

Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült kép- és hangfelvétel, és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére,közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére ésforgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletbentartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat a Szervezővel szemben.

Velence spinner
Velence spinner2